March 30th, 2008

манул

Частая проблема с Ek / Ofta problemo kun Ek

(По-русски см. ниже)

Esperante. Ofte oni plendas al mi pri jena problemo en mia programo Ek (esperanta klavaro): en iu programo anstataŭ enigo de ĉapelita litero (plej ofte de ĉ) okazas forviŝo de antaŭe enigita litero. Tion kaŭzas tio, ke por kongruo kun Vindozo 95/98/ME Ek uzas specialan kaŝitan klavararanĝon, en kiu al AltGr+C (aŭ Alt+Ctrl+C) estas atribuita litero ĉ, kaj respektive al AltGr+G — ĝ ktp. Sed en iuj programoj tiaj literkombinoj plenumas internajn funkciojn, tial ili estas "glutataj" (kaj ĉar Ek funkcias tiel, ke unue oni tajpas "c", kaj poste ĉe enigo de postfikso "x" okazas forviŝo de la "c" kaj enigo anstataŭ ĝi de "ĉ", do pro nefunkcio de la "ĉ" restas nur la forviŝo).

Definitiva solvo de la problemo: Ĉar la linio Vindozo 95/98/ME praktike mortis, do oni povas uzi rekte unikodan reĝimon, kiu funkcias nur en la linio Vindozo NT/2000/XP/Vista. Por tio klaku per la dekstra musbutono sur la piktogramo de Ek en la taskopleto, el aperinta menuo elektu Agordu, en aperinta fenestro elektu langeton Instalo, kaj tie en la maldekstra panelo de elekto de kodpaĝo elektu neniu, poste premu la butonon Bone. Eble, post tio la programo petos restartigi la operaciumon.

Post tio Ek ne plu uzos anstataŭigon de klavararanĝo kaj transdonados en aplikprogramojn senpere unikodajn kodonojn de la esperantaj ĉapelitaj literoj. La menciita problemo devos malaperi.

По-русски. Часто мне жалуются на такую проблему в моей программе Ek (эсперантизатор клавиатуры): в той или иной программе вместо ввода буквы с диакритикой (чаще всего ĉ) происходит удаление ранее введённой буквы. Это вызвано тем, что для совместимости с Windows 95/98/ME Ek использует специальную скрытую раскладку клавиатуры, в которой на AltGr+C (или Alt+Ctrl+C) назначена буква ĉ, и соответственно на AltGr+G — ĝ и т.д. Но в некоторых программах такие сочетания клавиш выполняют служебные функции, поэтому они "проглатываются" (а поскольку Ek устроен так, что сначала вводится "с", а затем при вводе постфикса "x" происходит забой "c" и ввод вместо него "ĉ", то из-за несрабатывания "ĉ" остаётся только забой).

Кардинальное решение проблемы:
Поскольку линия Windows 95/98/ME практически умерла, то можно использовать непосредственно юникодный режим, который работает только в линии Windows NT/2000/XP/Vista. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на иконке Ek в трее, из появившегося меню выберите Agordu (Настроить), в появившемся окошке выберите закладку Instalo (Установка) и там в левой панели выбора кодовой страницы выберите neniu (никакая), после чего нажмите кнопку Bone (дословно "Хорошо", т.е. Принять). Возможно, после этого программа попросит перезагрузить систему.

После этого Ek не будет использовать подмену раскладки клавиатуры и будет передавать в приложения непосредственно юникодные коды эсперантских букв с диакритикой. Упомянутая проблема должна исчезнуть.