December 29th, 2007

манул

Новоселье

Вот и я поддался модному веянию и решил завести себе ЖЖ. Обживаюсь пока что на новом месте...

Jen ankaŭ mi cedis al influo de la modo kaj decidis aranĝi por mi la «vivan taglibron». Dume mi instalas min en la nova loko...
  • Current Mood
    tired устал
манул

Перевод «Таис Афинской» Ефремова

Перевод вчерне готов. Сейчас занимаюсь его вычиткой (только что закончил 6-ю главу). По моим подсчётам, закончу аккурат к моему дню рожденья (4.03)... А пока что прошёл год с начала работы над переводом (даже чуть больше). Я очень устал...

La traduko malnete pretas. Nun mi okupiĝas pri ĝia kontrollegado (ĵus finis la 6-an ĉapitron). Laŭ mia kalkulo, mi finos ĝuste antaŭ mia naskiĝtago (4.03)... Kaj dume pasis jaro post la komenco de la laboro super la traduko (eĉ iomete pli). Mi tre laciĝis...